ابزارهای آنلاین رایگان برای یادگیری زبان انگلیسی

از ابزارهای رایگان یادگیری زبان انگلیسی ما برای حفظ انگیزه‌ی آموختن زبان و بررسی پیشرفت خود استفاده کنید.

تسلط خود در زبان انگلیسی را بررسی کنید

زبان آنلاین با ارائه‌ی دوره‌های اختصاصی یادگیری زبان انگلیسی این امکان را فراهم می‌کند که با متناسب با زمان و سرعت یادگیری خود، مهارت‌های خود را در زبان انگلیسی بهبود دهید. برای سنجش پیشرفت خود می‌توانید در هر زمانی از ابزار محاسبه‌کننده‌ی تسلط در زبان انگلیسی استفاده نمایید.