آزمون زبان انگلیسی به‌صورت رایگان

با شرکت در آزمون آنلاین رایگان، سطح دانش خود را در مهارت‌های درک مطلب، نوشتاری، شنیداری و گفتاری مورد سنجش قرار دهید. همچنین، می‌توانید برای تخمین نتیجه در آزمون‌هایی که پیش‌رو دارید از تست‌های ما که توسط اساتید حرفه‌ای طراحی شده‌اند استفاده نمایید. نتایجی اختصاصی آزمون، مسیر پیشرفت را به شما نشان می‌دهد.

آزمون‌های استاندارد زبان انگلیسی

برای طراحی آزمون‌ها از اساتید مجرب و تکنولوژی هوشمند استفاده شده است. این آزمون که حدود ۱۵ دقیقه زمان می‌برد، سطح فعلی شما را در زبان انگلیسی مشخص کرده و شما را برای پیشرفت‌های بعدی راهنمایی می‌کند.

اطلاعات بیشتر ›